2- چرا مهندسي حرفه اي لازم است؟

در كشورهاي صنعتي پيشرفته، جامعه مصرف کننده تولیدات باید از كيفيت و دانش کسانی که در تهیه یک خدمت و یا مصنوع نقش داشته اند، حداقل اطمينان را داشته باشند و مهندسان با امضاء مدارك فني و يا ارائه مستندات مطالعات مربوطه، اين اطمينان را به خصوص در مواردی که به طور منفرد خدمتی را عرضه می کنند، به گیرنده می دهند.
در كشور ما در امر ساختمان سازي كه در واقع يك محصول فراگير و مورد نياز جامعه است، سازمان نظام مهندسي ساختمان چنين نقشي را ايفا مي نمايد. در صنعت ساختمان سازي كه فناوري مشخص و تخصص هاي محدود وجود دارد و هر ساختمان باید جداگانه ساخته شود يك نظام مهندسي را مي توان تعريف كرد تا با برگزاری آزمون های خاص مهندسی و آئين نامه ها مهندسان را در مسير تخصصي شدن آنها هدايت كند و موفق نیز خواهد بود و اثرات آن در بالا رفتن كيفيت اين محصول روز به روز بيشتر نمايان مي شود. در بقيه محصولات مورد استفاده جامعه از آشپزخانه تا فضا و دریا فناوري های نامحدود،گسترده و بسیار گوناگون است و تعریف نظام های مهندسی مختلف برای محصولات مختلف که بطور انبوه نیز تولید می شود معنی نخواهد داشت. فقط رعایت استانداردهای ساخت و تولید مصوب باید همه گیر شود.
در اینجا نقش مهندس حرفه اي نمايان مي شود و حداقل اطمينان را به دريافت كننده خدمت و يا توليد كننده محصول مي دهد كه مسائل مختلف طراحي و ساخت توسط فردي با اطلاع از كليه موارد مؤثر در طراحي و توليد دیده شده است. البته در كنار مهندس حرفه اي، لزوم وجود مهندس و يا پژوهشگري كه مورد خاص و باریکی را مطالعه و محاسبه مي كند، به قوّت خود باقي است و مهمتر اینکه مهندسان حرفه ای متخصصان و پژوهشگران موفقتری خواهند شد.
مهندسان حرفه اي پس كسب تجارب لازم، افراد مناسبي براي سرپرستي فني پروژه ها، يا سرمهندسي، تجزيه و تحليل تكنولوژي هاي توليد، طراحي هاي مفهومي (Concept design) ، سرپرستي طراحي محصولات جديد و امكان سنجي ساخت آنها و مديريت فني پروسه هايي كه گرايش هاي مختلف مهندسي را در بر مي گيرد و بسيار كارآمد خواهند بود، مي باشند.


a
   
سوالات آزمون مهندسی FE1,FE2 سال 1390
سرفصل های FE1 ,FE2
نمونه سوال FE1
نمونه سوال FE2