3- چه كسي مي تواند مهندس حرفه اي بشود؟

1- داراي درجه مهندسي در رشته مربوط از دانشگاه هاي معتبر و مستقل باشد .
2-
داراي تجربه کاری حداقل 4 سال در فعالیت مربوط به رشته مهندسي حرفه ای باشد .
3-
قبولی در امتحان مبانی مهندسي  FE (Fundamentals of Engineering) 
4-
قبولی در امتحان  PE (Principles and Practice of Engineering)  (امتحان PE شامل دو مرحله گستردهBreath  و عمیق گرایشی Depth می باشد.)

مباني آزمون مهندسي حرفه­اي بطور شماتيك در شكل 1 نشان داده شده است.

FE   آزمون علوم پايه مهندسي يكسان براي كليه رشته­ها
FE(Fundamentals of Engineering) exam
به مدت 8 ساعت، در دو نوبت صبح
(4 ساعت) و عصر (4 ساعت) - روز اول
    1  
PE 3
PE1PE2
آزمون گسترده عمومي در يك رشته مهندسي Breath Exam به مدت چهارساعت در نوبت صبح- روز دوّم
2  
آزمون عميق در يك گرايش اصلي رشته Depth Exam به مدت چهارساعت در نوبت عصر- روز دوّم
شكل 1: نمودار آزمون­هاي FE و PE به همراه زمان­هاي مربوطه

لازم به ذكر است كه امتياز براي قبولي در هر يك از امتحان هاي FE  و PE  شامل PE1 و PE2 کسب حداقل 60% جمع امتيازات هر امتحان مي باشد.


a
   
سوالات آزمون مهندسی FE1,FE2 سال 1390
سرفصل های FE1 ,FE2
نمونه سوال FE1
نمونه سوال FE2