1- آزمون مهندسي حرفه اي چيست؟

با توجه به موارد ذكر شده و بطور خلاصه آزمون مهندسي حرفه اي يك آزمون جامع در يك رشته مهندسی و با گرایش های اصلی آن رشته مي باشد. (لذا آزمون مهندسي حرفه اي يك آزمون تخصصي و يك محدوده باريك علمي و فني خاص مهندسي نيست) و دو مشخصه  خاص دارد :
الف- ارزيابي جامع دانش مهندسي
ب-  قابليت بكارگيري دانش و خلاقيت در حل مسائل مهندسي

 


a
   
سوالات آزمون مهندسی FE1,FE2 سال 1390
سرفصل های FE1 ,FE2
نمونه سوال FE1
نمونه سوال FE2