آدرس سايت انجمن هاي آزمون مباني مهندس ي حرفه اي

رديف

نام انجمن

آدرس سايت

1

انجمن مهندسين عمران

http://isce.aut.ac.ir/

2

انجمن مهندسان مكانيك ايران

http://www.isme.ir

3

انجمن متالورژي ايران

http://www.imes.ir/

4

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

http://www.iaeee-iran.org/

5

انجمن مهندسي صنايع

http://www.iiie.ir/

6

انجمن كامپيوتر ايران

http://www.csi.org.ir/

7

انجمن مهندسي شيمي ايران

http://www.che.ir/


a
   
سوالات آزمون مهندسی FE1,FE2 سال 1390
سرفصل های FE1 ,FE2
نمونه سوال FE1
نمونه سوال FE2